OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E GEÇİŞ DÖNEMİNDE TOPLUMSAL DEĞİŞİMLERİNMODA TASARIMINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2015-18
Number of pages: 303-318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; Osmanlı Devleti'nin Batılılaşma süreci ile Cumhuriyet'in ilanından sonraki dönemde yaşanan toplumsal değişimlerin topluma ve kıyafetlere etkisi üzerinde durulmuştur. Toplumlar, diğer toplumlarla iletişim kurduklarında ve bu iletişim, etkileşim haline geçtiğinde bunun sonuçları uzun vadede de olsa toplumsal değişim olarak kendisini göstermektedir. Bununla birlikte kimi değişimler yaşanan siyasi gelişmelerin sonucunda hızla yaşanmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde toplumsal değişime neden olan olgular sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Kıyafet, toplumsal ve bireysel bir gösterge aracı olarak söz konusu değişimleri yansıtmaktadır. Bu nedenle toplumsal değişimler ile kıyafet arasındaki ilişkinin kurulması gereği doğmaktadır. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaşanan toplumsal değişim kıyafet kodlarındaki değişimleri görünür kılmıştır. Ancak bu değişimler kamusal alana yansımamıştır. Çağdaşlaşma yolundaki adımların kamusal alana taşınması ve toplumun geneline yayılması Cum

Keywords

Abstract

This study focuses on impacts of Westernization of the Ottoman Empire and the social change taking place after the proclamation of Republic, on society and clothes. When societies communicate with other societies and this communication transforms into an intertaction, it results in social change which might be a long term process. Nevertheless, some changes can take place rapidly as a result of ongoing political developments. In the introduction, facts causing social changes are classified. Clothes are reflecting these changes as an indicator of social and i

Keywords