ALTERNATİF ALIŞVERİŞ MEKÂNI OLAN GELENEKSEL SEMT PAZARLARININ YAPISI, İŞLEYİŞİ ve SORUNLARININ İNCELENMESİ (Adıyaman Örneği)

Author:

Year-Number: 2015-17
Number of pages: 229-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değişen yaşam koşulları hayatın birçok alanında etkisini göstermektedir. İhtiyaçlar hiyerarşinin en temel basamağını oluşturan beslenme, barınma ve giyinme gibi ihtiyaçlar süreklilik arz eden ihtiyaçlardır. Bu ihtiyaçların karşılanmasında çok uzun bir geçmişe sahip olan semt pazarlarının geleneksel bir rolünün olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada Adıyaman il merkezindeki geleneksel semt pazarlarındaki alıcı ve satıcılar incelenmiştir. İncelemede alıcıların bu alışveriş mekânlarını tercih nedenleri, memnuniyet düzeyleri, karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri belirlenmiştir. Daha sonra da aynı pazarlardaki satıcıların bu mesleği tercih nedenleri, bu meslekteki çalışma süreleri, karşılaştıkları sorunlar ve beklentileri belirlenmiştir. Veri toplama için iki ayrı semt pazarı ölçeği (alıcı-satıcı) oluşturulmuştur. Anketler yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanarak geçerli 1.000 alıcı ve 200 satıcı verisi elde edilmiştir. (Her pazar yerinden tesadüfi olarak seçilen ve anketi cevaplamaya gönü

Keywords

Abstract

Changing living conditions show the effects in many areas of life. Requirements of nutrition, harboring, and clothing which are the most basic steps of the hierarchy of needs are the continuous needs. It is believed in that there is a traditional and historical role of District Bazaars to satisfy the needs and requirements. Buyers and sellers in traditional District Bazaars in Adiyaman were examined in this study. The reasons of choosing these shopping areas, the levels of satisfaction, problems and expectations of buyers were clearly determined in this research. After that, the reasons of choosing this profession, working hours, problems, and expectations of sellers in the same bazaars were also examined. Two different district bazaar samples (buyer-seller) were established for collecting data. Face to face interview was used for conducting a survey and effectual 1000 survey from buyers and 200 survey from sellers (who were randomly selected and willing to answer the questions in each

Keywords