KALABAK ORMANLARI (ESKİŞEHİR)’NIN BİTKİ ÖRTÜSÜ

Author :  

Year-Number: 2015-18
Language : null
Konu : COĞRAFYA
Number of pages: 418-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kalabak ormanları, Eskişehir ilimizi güneybatısındaki Türkmen Dağı’nın Kuzeybatı eteklerinde yer alır. Türkmen Dağı ise lokasyon olarak, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri’ni birbirinden ayıran sınır olan İç Batı Anadolu Eşiği üzerindedir. Bu sebeple inceleme sahsı ekolojik açıdan bir geçiş sahası olma özelliği gösterir. Akdeniz, Avrupa-Sibirya ve İran-Turan flora bölgelerine ait türlerin bir arada bulunduğu saha, bitkisel biyoçeşitlilik açısından da ülkemizin önemli alanlarındandır. Kalabak ormanlarının bitki örtüsünün tespiti için araştırma sahasında; 2012, 2013 ve 2014 yıllarında ve vejetasyon dönemlerinde arazi çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu yıllarda yapılan arazi gözlemleriyle beraber bitki örnekleri toplanmış ve teşhis edilmiştir. Bu çalışmada Kalabak orman sahasının, bitki örtüsüne ait türlerin ve dağılışlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Kalabak forests, Turkmen mountain in southwestern Eskisehir province that is located at the outskirts NorthWest. The Turkmen mountains as a location, Aegean and Central Anatolian regions, which is on the border between West Central Anatolia threshold. Therefore personally review shows the Characteristics of a transition area ecologically. Mediterranean, the Euro-Siberian and a mix of species of flora Iran-Turan, of course, one of the importante areas of our country in terms of plant bi

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics