TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2015-17
Number of pages: 322-332
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin mesleki yeterliliklere etkisinin incelenmesidir. Çalışmamızda öğretmen yetiştirme işlevinin önemli bir parçası olan öğretmen yeterlilikleri ve hizmet içi eğitim konuları değerlendirmeye alınarak öğretmenlerin mesleki statüsü ve isthdamı ile ilgili yaşanan sorunlar öğretmen yetiştirme ile ilişkilendirilerek ,öğretmen uygulamalarının yönetiminde kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun yapılmasının öneminden söz edilmektedir. Öğrenciler üniversitede öğrendiklerinden çok okulda öğretmeni taklit etme eğilimindedir. Öğretmen adaylarına sınıf içi etkinliklere katılma fırsatları verilmekte ancak yönetim etkinliklerine, eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklere beklenenin altında düzeyde katılım gerçekleşmektedir. Öğretim elemanlarının, öğretmen adayları ile birlikte yapmaları gereken eğitim çalışmaları ve haftalık etkinlikleri değerlendirme toplantıları süreklilik ve sistemlilik içinde gerçekleşememektedir. Türkiye’de,

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the effect of teacher education in Turkey on the professional competences. In our study, by evaluating educational topics and teacher competency as one of the important part of teacher training function, and also by relating the problems of the professional status of teachers and the employment with the teacher training; the importance of the cooperation and the coordination of the institutions on the management of teacher implementation is mentioned. Undergraduates tend to imitate the teacher at school rather than the things they learn at school. Teacher candidates are given opportunities to participate in classroom activities, but management activities, educational, social and cultural activities take place at a lower level of participation than expected. Educational studies and the evaluation meetings of weekly activities cannot take place in consistency and order. In Turkey, it is thought that the process of the student selection process to the

Keywords