KÜTAHYA’NIN İKLİMSEL ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : COĞRAFYA
Number of pages: 416-428
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnceleme sahası; Ege Bölgesinin, İç Batı Anadolu bölümü’nde yer alır. Kütahya ikliminin değerlendirildiği çeşitli eserler mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Dönmez’in (1972) Kütahya Ovası ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası adlı eseridir. Bu eserde Kütahya iklimi hakkında bilgi verilmesine rağmen uygulamalı iklim çalışmaları bakımından fazla ayrıntıya girilmemiştir. Kabaca doğu batı yönünde uzanan oluk şeklindeki Kütahya ovasında yer alan inceleme sahası, deniz seviyesinden yaklaşık olarak 950 metre yükseltide yer alır. Akdeniz iklim sahasında olmasına rağmen Kütahya, sıcaklık ve yağış değerleri bakımından farklılıklar gösterir. Bu bağlamda Kütahya’nın iklimsel özelliklerinin bilinmesi tarım, sanayi, yerleşme vb. birçok alanda faydalı olacaktır. Bu çalışmada Kütahya Meteoroloji İstasyonu’ndan sağlanan rasat verileri (1971-2014) baz alınarak Kütahya iklimi incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Study field; The Aegean Region, located in the department of West Central Anatolia. There are several works that evaluated the Kütahya climate. The most important Dönmez (1972) is his work Kutahya Plain of Physical Geography and Environment. Although informed about Kutahya climate in this work was not entered into too much detail in terms of practical climate work. Kütahya study area is located in the plains shaped groove extending roughly east-west direction, it is located at an altitude of approximately 950 meters above sea level. Although the Mediterranean climate area of Kütahya, varies in terms of temperature and precipitation. Knowledge of the climatic characteristics of Kütahya In this context, agriculture, industry, settlement and so on. It will be useful in many areas. In this study, obtained from Kütahya Meteorology observation station data (1971-2014) were examined on the basis of Kutahya climate.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics