İŞİTME ENGELLİ OLAN VE OLMAYAN JUDOCULARDA KAS KUVVETİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : ANTRENMAN BİLİMİ
Number of pages: 220-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada elit düzeyde judo sporu yapan işitme engelli ve işitme engelli olmayan bayan ve erkek sporcuların kas kuvvetine ait parametrelerin engellilik değişkeni açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya judo sporu yapan 42 sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların kas kuvvetleri; bacak kuvveti, 30 saniye şınav, mekik, dikey sıçrama, durarak uzun atlama, sağ el ve sol pençe kuvveti ölçümleri ile test edilmiştir. Araştırmaya katılan işitme engelli ve işitme engelli olmayan bayan ve erkek sporcuların kas kuvvetlerine ait performanslarının, karşılaştırılmasında, istatiksel olarak anlamlı derecede farklılık olmadığı tespit edilmiştir (P>0,05). Buna karşın, sadece 30 saniye mekik ölçüm değeri engelli olmayan erkek sporcularda anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur (P<0,05). Sonuç olarak elit düzeydeki aktif sporcuların antrenman düzeylerinin birbirine yakın olmasından dolayı işitme engeli unsurunun, fiziksel gelişim ve kas kuvveti performans düzeyleri üzerine negatif bir et

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine muscle strength in women and men judokas with hearing impairment and non-hearing impairment. Total forty two judoka participated as volunteer Participants were assessed on several strength measurements including standing long jump, the right hand grip, left hand grip, vertical jump, leg strength, sit-up and push up. We found differences between in sit-up for men judokas with hearing impairment and non-hearing impairment (P<0,05). Men judokas with non-hearing impairment had higher sit-up than men judokas with hearing impairment. On the other hand, there was a not difference between women and men judokas with hearing impairment and non-hearing impairment standing long jump, the right hand grip, left hand grip, leg strength, vertical jump and push up (P>0,05). In conclusion, due to the close proximity of the athletes training at the elite levels of the active elements of the level of hearing impairment it is considered to have a negative effect on musc

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics