İLKOKUL BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZILARININ YAZMA ÖZELLİKLERİNİN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-17
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
Number of pages: 200-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan; yazının icadıyla birlikte yaşadığı, hayal ettiği, gördüğü, tanık olduğu kısaca içinde bulunduğu tüm olay ve olguları yazıyla tarihe kaydetmiştir. Yazılı olan bilgi, belge, doküman tüm insanlığın hizmetine sunulmuştur. Yazıya geçen şey her ne ise o artık tüm zamanlarda kullanılabilirdir. Ayrıca tarih, kültür ve yazı arasında iç içe ve sımsıkı bir bağ vardır. Yazılı belgeler sayesinde geçmişte var olan bilinir. Yazılı olmayan sözlü tarih değişikliğe uğrayabilir, kaybolabilir. Güvenirliği düşüktür. Oysa yazıya alınan tarih, varlığını ölümsüzleştirmiş demektir. Bu araştırmanın amacı ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazılarını yazma özelliklerinin ilişkileri açısından incelemektir. Yazma özellikleri ile anlatılmak istenen yazma hızı ve bitişik eğik yazıya ilişkin tutumdur. Araştırmada İstanbul ili, Esenler ilçesi, Hasip Dinçsoy, Cumhuriyet ve Engin Can Güre İlkokulunda okuyan toplam 364 birinci sınıf öğrencisiyle 2010-2011 eğitim öğretim yılında çalışılmıştır. Öğrenc

Keywords

Abstract

Human, with the invention of writing, all events and facts that he lived, dreamed, saw briefly in which he witnessed, recorded in writing. Every written information and document was presented to all mankind. The thing which is written, whatever it is, is now available at all times. Additionally, there is a nested and tightly bond between history, culture and writing. Thanks to the writing documents, things that in the past are known. Unwritten or oral history may change and may be lost. The reliability of the unwritten is low. However, the written history means that it is immortalised its existence. The aim of this study is to examine the relationship of writing features of primary class students’ cursive handwriting. Which is meant by writing features is attitude about cursive handwriting and writing speed. The work group of the research was formed of 364 first graders selected from three primary schools which were called Hasip Dinçsoy, Engin Can Güre and Cumhuriyet Primary school in

Keywords