BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM PROGRAMLARINDA BOOLEAN OPERASYONU İLE BİR HEYKEL UYGULAMASI

Author:

Year-Number: 2015-16
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sanat
Number of pages: 450-463
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgisayar destekli tasarım programları önceleri sınırlı kullanım alanına sahip iken, ilerleyen zamanlarda yeni yazılımların ortaya çıkışıyla farklı tasarım alanlarında kullanılmaya başlanmışlardır. Çalışmada, bu sürece değinilmiş, bilgisayar destekli tasarım programlarının olanaklarıyla uygulanabilen modelleme ve tasarım yollarının yanı sıra, güncel bir yöntem bilgisi de aktarılmıştır. Teknoloji ve bilgisayar destekli tasarım programlarının hızlı gelişimlerine paralel olarak, kullanım olanağı yaratılan alanların tasarım ve modelleme gereksinimlerini gerçekleştirmeye katkı sağlayacak temel uygulama özelliklerden birisi olarak Boolean operasyonunun tasarım ve modelleme sürecine katkıları, yöntem ve sonuçları bakımından görsellerle açıklanmıştır. Son bölümde ise Boolean operasyonunu ile gerçekleştirilen bir heykel çalışmasının bilgisayar ortamında tasarım ve modelleme aşamaları, bilgisayar destekli tasarım programı olanaklarıyla bir heykeltıraşlık ürününün gerçekle

Keywords

Abstract

While computer-aided design programs have limited use area in the past, they began to be used in different design fields with the appearance of new software in the advancing times. In the study, this process was mentioned and the information of updated method as well as modelling and design ways applied with the possibilities of computer-aided design programs. In parallel with the technology and the rapid development of computer-aided design software, as one of the basic application features that will contribute to perform the design and modelling requirements of fields of which the possibility of use is created, contributions of Boolean operations were described in terms of its methods and visuals. The design and modelling stages of a sculptural work performed by the Boolean operation and the performance of a sculptural work with computer-aided design facilities were transferred in the last part.

Keywords