DERSİM SANCAĞININ İDARİ YAPISI VE İDARECİLERİ (1846-1918)

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 23-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

19. Yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı Devleti değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Modernleşme olarak ta ifade edebileceğimiz çabaların en önemli ayaklarından birisini de taşra idaresinde yaşananlar yenilikler oluşturur. Taşra idaresindeki bu yeni düzenleme ve reform hareketlerinde Fransızların modeli esas alındı. Bu idari anlayışa göre taşra idaresi vilayet, liva, kaza, nahiye ve köyler şeklinde taksim edilmiştir. Osmanlı taşra idaresindeki değişiminin en önemli ayağını; mülki idare, devlet kurumlarının tesisi ve idareciler başlığı altında toplayabiliriz. Osmanlı merkezi yönetimin bu değişimdeki arzusunun temel hedefini, merkezi yönetimi güçlü kılmak ve taşraya tam hâkim olabilmek şeklinde özetleyebiliriz. İşte bu çalışmada modernleşme döneminde Dersim Sancağı özelinde idari yapı yaşanan gelişmeler incelenmiştir. Diğer taraftan idari yapıda görev yapan yöneticilerde mesaimizin diğer kısmını oluşturur. Çalışma üç ana başlık altında toplanmıştır. Birincisi giriş kısmında, Dersim’

Keywords

Abstract

By the middle of the 19th century, The Ottoman State became involved in a deep, multi-dimentional process of change and transformation. One of the most important aspects of these efforts which can also be interpreted as modernization was related to rural administration. Based on the administrative model of French , these changes in rural administration were collected under the titles of adminstrative structure, constitutions of the state and adminstrators. The main purpose of this craving for change is to strenghten the central administration and to be able to keep rural areas under complete control . In this study, developments in the administrative structure of this period in Dersim Sanjak were examined. There are three main sections in this study: The first one, under the title of Introduction, mentions about geographical location of Dersim, and reforms brought by provincial regulations came into force alongside this period of modernization. In this section, the structural es

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics