OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARAR VEME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Okul Öncesi
Number of pages: 429-438
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Model rolünde olan öğretmen her dönem yetiştireceği çocuğun kişilik yapısına farkında olmadan kendi karakterinden özellikler katmaktadır. Ancak aileden yeni ayrılan okul öncesi dönem çocuğunda öğretmenin sahip olduğu özellikleri taklit etmek daha fazla görülmektedir. Çünkü bu dönem çocuğu için anne ve baba dışında örnek aldığı ve benimsediği kişi olan öğretmen kendi yetenek ve bilgi düzeyi ile çocuğun bilinçaltında öğretmenim gibi olma isteğini yaratmaktadır. Bu nedenden dolayı okul öncesi öğretmen ve geleceğin öğretmeni olacak olan okul öncesi öğretmen adaylarının karar verme düzeyleri, sınıf içerisindeki tutumları ve olaylara yaklaşımları ne kadar iyi ve yetkin olursa çocuğun karakterinde yaşamı boyunca karşılaşacağı problemlerle başa çıkma düzeyi o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenden dolayı çalışmamızı okul öncesi öğretmen adaylarının karar verme düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi, örneklemini okul öncesi bölümünü okuyan 1. ve 4.

Keywords

Abstract

Teacher who has the role of model for students adds qualities from his character to children’ without recognizing it. But this imitating can be seen more in children who have just and for the first time left the family. Because teacher who is an example for children and is adopted by children except parents creates a wish for being like my teacher in child’s subconscious. Therefore the better the decision making talent, the behaviours in class and the approach to events of preschool teachers and preschool teacher candidates are, the higher level of children for coping with problems which they experience all their life will be. Therefore our work is prepared with the purpose of examining the decision making level of preschool teacher candidates. Fırat university constitutes the cosmos of research and first and fourth class class teacher candidates constitute the sample of research. In total 96 students have taken part in the research. According to results of research it is detected

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics