MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA VE ALKOL ALIŞKANLIKLARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 283-295
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplumu tehdit eden en büyük nedenlerden biri bağımlılığa neden olan madde kullanımı olmuştur. Sigara ve alkol en fazla kullanılan bağımlılık yapıcı madde türleridir. Yapılan araştırmalar, sigara ve alkol kullanmaya başlama yaşının dünyada ve ülkemizde giderek düştüğünü göstermektedir. Meslek yüksekokullarındaki öğrenciler de yaşları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen "bağımlılığın gelişmesi için risk oluşturan gruba" dahildir. Amaçları, sektöre ara eleman yetiştirmek olan meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenciler, eğitim ya da iş yaşamlarında sigara ve alkol bağımlılığı ile karşılaşabilmektedirler. Araştırmada meslek yüksekokullarının turizm bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin sigara ve alkol kullanımlarının belirlenmesine ve bunlara etki eden değişkenlerin tespit edilmesine çalışılmıştır. Araştırmada betimsel ve bağıntısal araştırma modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda sigara ve alkol kullanımı hakkında

Keywords

Abstract

Recent years, the use of psychoactive substance is one of the biggest reasons which treat the community in developed and developing countries. Cigarette and alcohol are the most commonly used type of psychoactive substance. Researches show that the use of cigarette and alcohol generally begins in adolescence. Vocational schools' students are in the psychoactive substance risk group which is defined by World Health Organization. Students, who graduate from vocational schools that purpose to train as employees for sector, may encounter with the psychoactive substance in their business and educational life. In this research we tried to examine students' cigarette and alcohol use who are studying tourism

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics