BİR FİZİK KİTABINDA BİLİMSEL BİLGİLER HAKKINDA YAPILAN BİR BETİMLEMENİN TARTIŞILMASI

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : Fizik Eğitimi
Number of pages: 1-9
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı; fen, mühendislik ve öğretmen yetiştiren bazı lisans programlarında öğrenim gören ve fizik derslerini zorunlu olarak alan öğrencilerin yararlanabilecekleri bir kaynak kitapta bilimsel bilgilerle ilgili yapılan hatalı bir tanımı, hatalı tanımı içeren kitabın kullanılmasını ve etkilerini tartışarak yeniden betimlemek. Çalışmanın verileri, konuyla ilgili yayınlanmış kitap ve bilimsel makale gibi dokümanların betimsel analiz yaklaşımına göre incelenmesiyle sağlanmıştır. Öğretim elemanlarının ve lisans öğrencilerinin yararlandıkları kaynaklar arasında bulunan ve uluslararası düzeyde kullanılan fizik kitabında yer alan dikkat çekici ifade, “Bir teori tamamen kabul gördüğünde ve geniş kullanım alanı bulduğunda fiziksel yasa ya da ilke adını alır.” şeklindedir. Kavramsal ve görsel olarak doğru hazırlanmayan kitapların bireylerde kavram yanılgılarına yol açabileceği belirtilmektedir. Fizik derslerinde kaynak kitap olarak kullanılan dokümanlarda görülen mevcut hataların ortaya ç

Keywords

Abstract

The purpose of the study is to discuss a wrong description of scientific knowledge in a textbook which is used by the students who are studying in science, engineering, and other undergraduate programs at universities and who have to take compulsory physics courses, to discuss the use of the textbook and effects and to make a new description for scientific knowledge. The data of this qualitative study were gathered by examining the documents such as books or scientific papers published on the subject with descriptive analysis method. The physics textbook is used internationally and is one of the sources from which both instructors and undergraduates take benefit and which contains a statement that draws attention. The statement used in textbook is, “When a theory is completely accepted and is used extensively, it becomes a physical law or principle.” It is identified that books that are not written correctly both visually and conceptually can cause misconceptions in i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics