FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVARI KULLANIMINI VE DENEYLERİN YAPILIŞ ŞEKLİNİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Number of pages: 314-321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenme-öğretme sürecinde laboratuvar özellikle fen bilimleri dersine yöneliktir, laboratuvarsız bir fen bilimleri dersi düşünülemez. Laboratuvar Fen bilimleri dersinde özellikle soyut kavramların öğretilmesinde somut ve görsel materyallerin kullanımına imkan vermesi açısından çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı fen bilimleri öğretmenlerinin kazanımları gerçekleştirmeye yönelik laboratuvarı kullanımını ve deneylerin yapılış şeklini öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırma bulgularında öğretmenlerin laboratuvarlar yerine sınıflarda ders işlediği laboratuvarı aktif olarak kullanıyorum diyen öğretmen sayısının çok az olduğu saptanmıştır. Ayrıca deneylerin daha çok öğretmenler tarafından gösteri deneyi şeklinde yapıldığı saptanmıştır.

Keywords

Abstract

A laboratory in the process of teaching and learning process is especially for physical sciences; a physical sciences class without a laboratory is unimaginable. A laboratory in a Physical sciences class is very important especially in terms of teaching abstract concepts and due to it allows use of visual materials. The purpose of this study is to evaluate the way physical sciences teachers’ use of laboratories to reach educational objectives and the way the experiments are conducted according to teacher views. The results demonstrate that teachers in general teach in classes rather than laboratories except a few ones who stated that they use laboratories. The findings also shows that experiments are conducted as demonstration experiments in general.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics