ARKEOLOJİK ALANLARDA LASER ÖLÇÜMLE BELGELEME ve KENT MODELİ OLUŞTURMA ÜZERİNE BİR ÖRNEK: OLYMPOS ANTİK KENTİ

Author :  

Year-Number: 2015-16
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 1-15
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güneybatı Anadolu’da, Likya Bölgesi’nde yer alan Olympos antik kenti tarihte önemli bir yere sahiptir. Kentin en önemli özelliği yerleşim dokusunun Roma, Erken Hıristiyan ve Bizans dönemleri arasındaki değişiminin açıkça izlenebilmesidir. Bu çalışma, Olympos antik kentinin ve farklı dönemlerdeki kent dokusunun değişim süreçleri dikkate alınarak yerleşimin orijinal yapısını ortaya çıkarmak için gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı, kentin bilimsel verilere dayanılarak sanal ortamda canlandırılabilmesi için yapıların ve yerleşim dokusunun 3B modellemelerinin üretilmesidir. Olympos’un Roma ve Bizans dönemi kent dokusu bu şekilde çok daha kolay ve hızlı bir şekilde belirlenmiştir. Böylece Antik Çağ’ın kültürel ve mimari mirası ve yapıların işlevleri daha anlaşılabilir hale gelmiştir.

Keywords

Abstract

Olympos, an ancient city located in the region of Lycia in southwest Anatolia, had an important place through history. The most striking feature observed at Olympos is that the urban texture reflects the Roman, Early Christian and Early Byzantine periods with the transformation attestable. In this paper, the ancient city of Olympos and the city's urban texture of different periods in detail by considering processes of change is intended to reveal the original structure. The main purpose of that study is produced 3D models for Olympos as an reanimation of the city in a virtual environment based on scientific data. The urban texture of Olympos in Roman and Byzantine periods determined much more easily and quickly carried out restitituon with 3D system. So that cultural and architectural heritage of the ancient world and its functions became more clear.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics