ELAZIĞSPOR FUTBOL TAKIMI TARAFTARININ SOSYO - EKONOMİK DÜZEYİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 431-441
Year-Number: 2015-16

Abstract

Spor yediden yetmişe herkesin ilgi alanına giren bir olgudur. Spor denince akla ilk gelen sportif branşlardan biriside futboldur. Türkiye’de futbol Türk milletinin büyük bir kısmı tarafından kabul görmekte ve beğeniyle izlenmektedir. Özellikle son zamanlarda teknolojinin de gelişmesiyle beraber futbolun iyi tanıtılmasından dolayı futbola son derece büyük ilgi gösterilmektedir. Buna bağlı olarak ta Türkiye’de taraftarlık olgusu son derece gelişmiş ve gelişmeye devam etmektedir. Türkiye’de futbol, bir yaşam tarzından çok insanların kendini ifade biçimi olarak görülmektedir. Futbol seyircisinin ülkemizde bu bakış açısına sahip olmasında, sosyo-kültürel yapının coğrafyaya özgü güncel ve geleneksel etkilerinden söz edilmektedir. Araştırmanın amacı Elazığ spor futbol takımı taraftarının sosyo-ekonomik düzeyini belirlemektir. Bu amaca ulaşmak için survey metodu kullanılmıştır. Araştırma anket yoluyla yapılmış olup toplam 318 kişiye uygulanmıştır. Bu 318 kişi Elazığ spor taraf

Keywords

Abstract

Sport is a phenomenon of concern to everyone from seven to seventy. One of the first branches that comes to mind is football. Turkish football accepted and admired by a large part of the Turkish nation. With the development of technology, especially in recent times due to the introduction of football, extremely great interest. İs given to football. Accordingly, the case of advocacy in Turkey is highly developed and continues to develop. In Turkey, football is seen as a form of self-expression rather than a way of life for many people. On grounds that Football audience in our country have this perspective, we can mention the socio-cultural structure, current and traditional effects which are specific to geography. The purpose of this study is to determine the socio-economic level of the supportes of Elazig sports football team . Survey method was used to achieve this goal. The research is made through a questionnaire administered to a total of 318. This group of fans with 318 people

Keywords