İSTANBUL'DA TRAFİK SORUNUNA ÇÖZÜMLER

Author:

Number of pages: 442-449
Year-Number: 2015-16

Abstract

Hızla gelişen dünyada kentsel alanlardaki toplu taşıma sistemleri hızla artan araba sayısı ve trafik, karmaşık kent yapıları ve artan nüfus gibi çeşitli etkenlerden dolayı sorunsal bir hal almış durumdadır. Son dönemlerde yaşanan kontrol edilemez kentleşme ve hızlı nüfus artışına bağlı olarak büyük metropoller başta hava kirliliği olmak üzere, trafik ve araba kazaları gibi birçok önemli sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların büyük kısmı az gelişmiş toplu taşıma sistemi ve trafikteki özel taşıtların sayısında yaşanan hızlı artışa dayanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı İstanbul'un toplu taşıma sistemini analiz etmek ve şehrin karşılaştığı trafik sorunun boyutlarını ve nedenlerini incelemektir. Daha sonra ilgili sorunlar için çözüm önerileri belirtilerek toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi için yapılması gerekli olan asgari reformlar önerilecektir.

Keywords

Abstract

Public transport in urban areas of the developing world is highly complex, due to the systems involved, the large number of origins and destinations, and the amount and variety of traffic. Istanbul is typical of these issues. Due to unplanned urbanisation over the past decades, the city is now facing a severe urban transport crisis, such as noise pollution, traffic congestion, traffic accidents, etc. These crises are mainly due to a limited transport infrastructure, a rapid increase in motor vehicle ownership and poor public transport services, etc. This study will analyse the urban transport systems of Istanbul (i.e. minibus and bus) and the extent and cause of the traffic congestion faced by the city. Through a review of the literature, this essay will attempt to clarify the ways in which the city can mitigate the above mentioned issues and improve its public transport.

Keywords