AZERBAYCAN OZAN EL ŞAİRLERİNİN ESERLERİNDE HİDRONİMLERİN ÜSLUBİ, SANATSAL,

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : FİLOLOJİ
Number of pages: 55-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

XIX-XX yüzyıllar Azerbaycan ozan ve el şairlerinin eserlerinde üslubi amaçla kullanılmış çok sayıda hidronimlere rastlıyoruz. Hidronimler su nesnesi olan yerlere verilen isimlerdir, örneğin çay, göl, baraj, çeşme ve her hangi bir türden olabilir. Makalemizin amaçı hidronimlerin şiirlerde, destanlarda ve diğer yazılı edebiyat örneklerinde bulunub ortaya çıkarılması onların kullanım metotlarını ve şekillerini öğrenmektir. Hidronim araştırmalar açısından ozan ve el şairlerinin yaratıcılığı bize zengin malzeme verir. Halk dilinin inceliklerine vâkıf olan, onun manevi ilgisini çeken ve açığa çıkaran Azerbaycan halk sanatçılarının şiirlerinde kullanılan bazı hidronimler toplumun oluşumunda yer almış herhangi kabile, aşiret ve aşiret birleşimlerinin ulusal ve karakteristik özelliklerini yansıtır.

Keywords

Abstract

We meet many hydronic names which used with methodic aims in the works of Azerbaijan poets and ministrels. Hydronic names those names have been given to the places with water objects, for example river, lake, reservoirs, fountains, springs and etc. The aim of our research to finding out the hydronic names in our epic works, eposes, poems, and other literatural works and researching using methods and pictures. We research the hydronic names; therefore the works of ministrels and poets give us rich literatural and historical materials. The hydronic names in the poets of Azerbaijan nation ministrels are know very well the subtleties of nation language, be interested in in the moral context and founding out, they are reflected national and characheristic peculiarities of ethnos, tribes and combined tribes.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics