GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN GELECEĞE YÖNELİK KAYGILARI

Author:

Number of pages: 357-368
Year-Number: 2015-16

Abstract

Bu çalışma görme engelli öğrencilerin gelecekte bir meslek sahibi olmaya yönelik plan yaparken yaşayabileceği ya da yaşadığı kaygıları belirlemeyi amaçlamaktadır. Kaygı, gerçek ya da hayali durumlar hakkında yaşanılan aşırı korku ve endişe şeklinde tanımlanmaktadır. Kaygının ana sebebi endişedir. Yani belirsiz durum, sonuç veya olaylar hakkında fazlaca düşünmektir. Aşırı endişe atıl yani verimsiz bir durumdur. Çünkü bu durum bir sorunu çözmek için harekete geçme yeteneğini etkileyebilir. Çalışmanın amacı, Erzurum Yakutiye Görme Engelliler Orta Okulunda öğrenim gören görme yetersizliği olan bireylerin geleceğe yönelik planlarının neler olduğunu ve planlarını gerçekleştirme çabasının onlarda sebep olduğu kaygı düzeyini belirlemektir. Bu çalışma olgu bilim çalışması olup, çalışma verileri yarı-yapılandırılmış görüşmelerle elde edilmiştir. Çalışma grubu, farklı düzeyde görme yetersizliği olan 8. sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Bu örneklem grubunu seçmedeki amacımız, eğitimin gelecek pl

Keywords

Abstract

This paper intends to provide information regarding a process for evaluating future anxiety of students who have visually impaired. There are many definitions of anxiety, but a useful one is apprehension or excessive fear about real or imagined circumstances. The central characteristic of anxiety is worry, which is excessive concern about situations with uncertain outcomes. Excessive worry is unproductive, because it may interfere with the ability to take action to solve a problem. Symptoms of anxiety may be reflected in thinking, behavior, or physical reactions. Anxiety actually about future is more common among i

Keywords