YEME-İÇME ve EĞLENCE TESİSLERİNDE ÇALIŞAN SERVİS PERSONELİNİN KAS-İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI: EDREMİT KÖRFEZI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 264-279
Year-Number: 2015-16

Abstract

Yeme-içme ve eğlence tesisleri çalışanlarında tekrarlayıcı fiziksel hareketler, kötü postürde çalışma, stres, tekrarlayıcı ve şiddetli aktiviteler, mola vermeden uzun sureli çalışma ve kötü ergonomik koşulları nedeniyle işle ilgili eklem, kas ve iskelet sistemi hastalıkları oluşmaktadır. Çalışmanın amacı, yeme-içme ve eğlence tesislerinde çalışan personelin işe bağlı eklem, kas ve iskelet rahatsızlıkları ve ilgili faktörleri belirlemektir. Çalışma Edremit Körfezinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli çeşitli lokanta, kafeterya ve eğlence tesislerinde çalışan personel üzerinde Ağustos-Kasım 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma tanımlayıcı bir araştırma olup, veriler mesleki ve işe bağlı eklem, kas ve iskelet rahatsızlığını sorgulayan anket formu ile toplanmıştır. Bu çalışma sonuçları yeme-içme ve eğlence tesislerinde çalışan personelin işe bağlı hangi tür eklem, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşadıklarını ortaya koyarak kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarına yol aç

Keywords

Abstract

Food and beverage and entertainment facilities repetitive physical movements of workers, poor posture at work, stress, repetitive and violent activities, due to the long-term operation and poor ergonomic conditions without a break work-related Musculoskeletal disorders occur. The purpose of the study, dining and entertainment facilities in work-related joint personnel to determine musculoskeletal disorders and related factors. The study documented a variety of tourism businesses operating in the Gulf of Edremit restaurants, cafes and entertainment is made between the personnel of the plant from August to November 2012. The study is a descriptive research, vocational and work-related joint data were collected through a questionnaire inquiring the muscular and skeletal disorders. Work depending on what type of personnel in this study eat the results of drinking and recreational joints, musculoskeletal disorders by revealing they live musculoskeletal disorders may contribute to the identi

Keywords