TÜRKİYE KÜTÜPHÂNELERİNDE ÇANAKKALE HAKKINDAKİ ESKİ HARFLİ ESERLER

Author:

Number of pages: 1-6
Year-Number: 2015-21

Abstract

Çanakkale savaşı, tarihte basit ve sıradan bir savaş değildir. Başta Osmanlı İmparatorluğu, Rusya, Avrupa ve Balkan ülkeleri olmak üzere, bütün dünya ülkelerini ilgilendiren bir savaştır. Çünkü Asya ile Avrupa arasında bir geçit olması sebebiyle Çanakkale boğazı, siyasî, askerî ve iktisadî bakımdan büyük önem arz etmektedir. Birinci Dünya Savaşında İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları Çanakkale Boğazını geçip, İstanbul’u ele geçirmek, Rusya’ya boğazlar yolunu açmak için saldırdılar. Savaş 3 Kasım 1914’te İngilizlerin Seddülbahir’i denizden dövmeleriyle başladı. 19 ve 23 Şubat 1915 saldırılarından netice alamayınca, 18 Mart 1915’te büyük bir saldırı yaptılar. Osmanlı Devleti, Çanakkale cephelerinde dünyanın gözlerini kamaştıran emsalsiz başarılar kazanmış ve Türk askeri kahramanlık destanları yazmıştır. “Çanakkale geçilmez!” fikrini kabullenen düşman kuvvetleri, hezimetlerini kabullenerek 9 Ocak 1916’da çekip gittiler.

Keywords

Abstract

Çanakkale War is not a simple and ordinary war in history. At first the Ottoman Empire, Russia, to European and Balkan countries, it is a war that concerns all countries of the world. Because it is a gateway between Europe and Asia therefore, dardanelles, political, military and economic aspects are very important. In the First World War, British, French and Russian navies Through the Dardanelles, seize Istanbul, Straits to attacked to open the way to Russia. It begans in 3 November 1914 with attacks of British navies to Saddulbahir. In 19-23 February 1915 could not get a consequence, in 18 March 1915 did a great attack. The Ottoman Empire, has gained great achievements in the Gallipoli front and Turkish military has written a heroic epic. Enemy forces have accept the idea of “ Çanakkale is impassable” and in 9 January 1916 gone.

Keywords