DİLAVER CEBECİ’NİN BİYOGRAFİK ve SANATSAL YAŞAMI

Author:

Number of pages: 237-247
Year-Number: 2015-16

Abstract

Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olan Dilâver Cebeci, sadece şiiriyle ile değil, aynı zamanda nüktedan kimliğini de ön plana çıkaran mizahî yazılarıyla, gezilerini kaleme aldığı gezi yazılarıyla ve çeşitli alanlardaki fikirlerini belirttiği mensureleriyle edebiyatımızda yer edinmiş önemli bir yazarımızdır. Yazmış olduğu Türkiyem ve Sitare şiirleri, Türk halkının diline pelesenk olmuş, özellikle de Türkiyem şiiri, adeta bir marş gibi yıllardan beri söylenegelmiştir. Memleket aşığı olarak niteleyebileceğimiz Cebeci, sanatın hem sanat için hem de toplum için yapılması gerektiğine inanan; milli dili ve kültürü korumayı kendisi için başat görev sayan bir şahsiyet arz eder. Edebî anlayışında hiçbir ideolojiye ve akıma saplanıp kalmadığını belirten yazar, sadece yeni edebiyata değil; aynı zamanda

Keywords

Abstract

Dilaver Cebeci, who is an important writer not only with his poetry but also with his humorous writings that focus on his humoruos identity,with his journey writings that are his own ones and with his proses that express his ideas about different subjects, is one of most important names in Turkish poetry. His poems “Turkiyem” and “Sitare” are implied for years by Turkish people, especially “Turkiyem” is sung as an anthem. Cebeci, whom we can define as a patriot, defenses that art is not only for art’s sake but also for Society’s sake and has a personality of which the most importany duty is protecting national language and culture. The writer has a command of both new literature and

Keywords