İNTERNETTE İÇERİK DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Author:

Year-Number: 2015-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Bilişim
Number of pages: 175-200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet, başlangıcında özel bir iletişim aracı olarak düşünülmüş olmasına rağmen bilgisayar teknolojisinin günümüze kadar geçirdiği hızlı gelişim sonucunda kitle iletişim araçlarının yöndeşme merkezi haline gelmiştir. Sağladığı imkânlar ile kitle iletişim araçlarına yeni bir yayın mecrası sunmuştur. Tarih boyunca tüm kitlesel yayın gücüne sahip araçlar gerek sermaye sahipleri gerekse devlet tarafından kontrol edilmeye çalışılmıştır. Günümüzde de internet, devlet tarafından çıkartılan düzenleme kanunları ile kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Çalışmamızda, çıkartılan bu düzenleme kanunlarının dünyada ve ülkemizde ne derece etkili olduğu, uygulanmasında yaşanan sorunlar, düzenleme mi yoksa sansür mü olduğu, çeşitli örnek davalardan ve örnek olaylardan yola çıkılarak ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Internet, although considered as a private communication tool in the beginning, has become the center of media convergence as a result of the rapid development of computer technology recently. It has offered a new means of broadcasting through the opportunities it provided. All broadcasting tools with a mass media power have tried to be controlled by both capitalists and the state throughout history. The state tries to regulate the Internet through the regulation laws it introduces today as well. In this study, the international and national internet regulation laws are examined to figure out how effective they are. Sample cases are covered to inspect the problems encountered in the implementation of the laws, and the issue of whether it is a regulation or a censorship.

Keywords