SPOR MERKEZLERİNDEKİ BİREYLERİN EGZERSİZ BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 354-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, spor merkezlerindeki bireylerin egzersiz bağımlılıkları inceleyerek egzersiz türüne, egzersiz yaşına ve yüklenme dinamiklerine göre farklılıklarını tespit etmektir. Örneklem grubuna Housenblas ve Downs, (2002a) tarafından geliştirilen ve Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Yeltepe ve İkizler (2007) tarafından yapılmış Egzersiz Bağımlılığı Ölçeği (EBÖ-21) ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemi Eskişehir ilinde bulunan spor merkezlerinde bir yıldan fazla süredir düzenli olarak egzersiz yapan 242 katılımcıdan oluşmaktadır. Örneklemden veriler kolayda örnekleme yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında örneklem grubunun demografik özelliklerinin ve kişisel bilgilerinin özetlenebilmesi için tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, örnekleme katılan bireyler egzersiz bağımlısı, egzersiz bağımlılığı belirtisi gösterenler (semptomatik) ve egzersiz bağımlısı olmayanlar (asemptomatik) olarak belirlenmiştir. Sonuçlar, egzers

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the variations of certain i

Keywords