PARA ARZININ POST KEYNESYEN YORUMU: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : iKTİSAT
Number of pages: 398-409
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Post Keynesyenler, makro iktisadın kuramsal olarak bizzat iktisadi belirsizlik içinde var olduğunu ve para arzının da içsel (endojen) olarak belirlendiğini savunmaktadırlar. Post Keynesyenlere göre, monetaristlerin tersine, piyasa odaklı üretim ekonomisinde para arzı içsel olarak belirlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, G7 olarak tanımlanan gelişmiş ülke ekonomileri kapsamında para arzı denkleminin tahmin edilmesi ve para arzının içsel olup olmadığının belirlenmesidir. Bu bağlamda, analize konu olan 7 ülkeden oluşturulan panel veri seti yardımıyla, 1980-2013 dönemine ait yıllık verileri kullanılarak ampirik bir model oluşturulmuştur. Ekonometrik analizde, öncelikle, CD testleriyle değişkenlerin yatay kesit bağımlılığı araştırılmış, ardından serilerdeki birim kökün varlığı 1. ve 2. nesil durağanlık testleriyle incelenmiştir. Westurlund ECM eşbütünleşme testi ile seriler arasındaki eşbütünleşik ilişkinin varlığı ispatlandıktan sonra, panel ARDL yöntemi ile uzun dönem regresyon katsayıları

Keywords

Abstract

Post Keynesian economics is actually macroeconomics in a world of uncertainty and endogenous money. Post Keynesians posit that money supply in a market oriented production economy is endogenously determined (rather than exogenous as claimed by Monetarists). The purpose of this study is to estimate money supply equation and to determine endojenity of money supply for the scope of developed countries which is defined as G7. In this context, using annual data an empirical model has been generated by panel data analysis for the period 1980-2014. Firstly, cross-sectionally dependence of the variables were investigated using the LM tests, and then existence of unit root were examined by the first and second generation unit root tests. After the existence of the cointegration relationship between the series proved by using the Westurlund ECM cointegration test panel ARDL was applied. According to the empirical results, for developed countries has found that money supply is endogenous as prop

Keywords