ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ŞEHİRE EKONOMİK KATKILARI: KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 161-174
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde üniversiteler bacasız fabrika olarak da adlandırılmaktadır. Bacasız fabrika deyiminden de anlaşılacağı üzere üniversiteler bulundukları şehirlere ekonomik canlılık ve gelişme getirmektedirler. Bu çalışmada bir vakıf üniversitesi olan Konya KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinin 2012 yılı itibariyle yapmış oldukları harcamaların miktarı ve Konya ekonomisine katkıları irdelenmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen anket formu KTO Karatay Üniversitesi öğrencilerinden 582 kişiye uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; üniversite öğrencileri aylık bütçelerinin % 24’ü beslenmeye, % 21,12’si eğlence ve sosyal faaliyetlere, % 20,88’i giyime, % 9,11’i barınmaya, % 8,88’i haberleşme ve internete, % 5,76’sı ise kırtasiye harcamaları için ayrılmaktadır. Araştırmaya göre, 2012 yılı için bir öğrencinin ayda yaklaşık 621,85 TL. harcama yaptığı ve KTO Karatay Üniversitesi öğrenci harcamalarının Konya iline yaklaşık 3,482 milyon TL’lik bir katkı sağladığı tespit

Keywords

Abstract

Universities in developing countries such as Turkey, are also known as the factories without chimneys. As it is understood from the expression of the “factory without chimney”, universities bring economic vitality and growth their located cities. In this study the amount of the expenses made by the students of KTO Karatay University which is a private institution to the economy of the city of Konya was examined for the year 2012. A developed questionnaire in this direction was administered to 582 students of the KTO Karatay University. According to the findings, the students monthly budgets were

Keywords