DÜNYA SİSTEMİK KRİZİNİN BİR PARÇASI OLARAK GEZİ PARKI DİRENİŞİ

Author :  

Year-Number: 2015-17
Language : null
Konu : SİYASET BİLİMİ
Number of pages: 97-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gezi Parkı Direnişi, gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda pek çok sosyal bilimcinin yorumlamaya çalıştığı, Türk siyasi tarihinin en büyük toplumsal muhalefet hareketlerinden biridir. 2013 Haziran’ına damgasını vuran bu hareket, kimi sosyal bilimcilere göre, Türkiye’ye özgü saiklerle ortaya çıkmış ve tamamen ülkeye özgü nitelikler taşımıştır. Ancak, kimi sosyal bilimcilere göre ise, bu direniş, Türkiye’nin de dahil olduğu modern dünya sisteminin yarattığı bir toplumsal muhalefet hareketidir. Bu çalışmanın konusu, Gezi Parkı Direnişi’ni, Wallerstein’in Modern Dünya Sistemi Analizi ve bu sistemin krizine ilişkin görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Modern Dünya sisteminin iki büyük sistemik kriz geçirdiğini belirten Wallerstein, 1848 devriminin dünyayı yeniden biçimlendirerek sonlandığını, fakat ikinci sistemik kriz olan 1968’in ise henüz sonlanmadığını belirtmektedir. 2008’den bu yana Dünya çapında gerçekleşen pek çok toplumsal hareketi 1968 krizinin devamı olarak niteleyen Wal

Keywords

Abstract

Gezi Park Protests, at which both domestic and international level many social scientists try to interpret, is one of the biggest social opposition movement in Turkish political history. This movement marked to June 2013, according to some social scientists, is emerged with specific motives of Turkey and is completely unique to the country. However, accordingly some social scientists, this resist is a social opposition movement created by modern world system included to Turkey. The subject of this study is to analyze Gezi Park Protests in the framework of Walllerstein's Modern World System Theory and his approaches about crisis of this system. Wallerstein who claims that Modern World System has two big systemic crisis, points out 1848 revolutions had reshaped the world and ended, however second systemic crisis 1968 has not yet ended. Wallerstein, considers many worldwide social movements since 2008 as a continuation of the crisis of 1968, analyzed Gezi Park Protests in this framework a

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics