ALTI EL BİR PİYANO ESERİNİN ÖĞRETİMİNDE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

Author:

Year-Number: 2015-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 89-117
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın genel amacı altı el bir piyano eserinin öğretiminde işbirlikli öğrenmenin etkililiğinin, işleyişinin ve bu yönteme ilişkin öğrencilerin değerlendirmelerinin belirlenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda işbirlikli öğrenmenin eserin öğrenilmesi süreçlerinde başarıya etkisi ve öğrencilerin işbirlikli öğrenme süreçlerine dair görüşleri incelenmiştir. Araştırma eylem araştırması olarak tasarlanmıştır. Araştırmacı aynı zamanda işbirlikli öğrenme süreçleriyle tasarlanan dersleri de yürütmüştür. Araştırmanın çalışma grubu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören üç öğrenciden oluşmuştur. Araştırmadan elde edilen belli başlı sonuçlar şunlardır: (1) Altı el bir piyano eserinin çalınmasında işbirlikli öğrenme yöntemi ile sürekli ve yüksek seviyeli bir akademik başarı sağlanmıştır. (2) İşbirlikli öğrenme öğrencilerin derse ve başarıya yönelik motivasyonlarını olumlu yönde etkilemiştir. (3) İşbirlikli öğrenme öğrencilerin sosyal

Keywords

Abstract

The main purpose of this research is to investigate the effectiveness of cooperative learning on teaching six hands piano piece. The research was designed as an action research so the researcher (at the same time tutor of the study) also wanted to discover the operational phases of cooperative learning on this specific performance goal and the opinions of participant students all over their learning experiences. The study group consisted of 3 students (prospective music teachers) from Marmara University. The major results of the research are: Cooperative learning, (1) has a positive effect on students’ academic achievement on performing six hands piano piece (2) has a positive effect on student motivations towards the lessons and academic achievement (3) has a positive effect on the development of the social interactions/skills among students (4) occurs a positive interdependence through the shared goal (5) promotes constructive peer criticism among students for the development of the

Keywords