SOSYAL AĞLARDA TÜKETİM TEMELLİ AKRAN İLETİŞİMİNİN İNCELENMESİ: ADANA İLİNDE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 309-327
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketici sosyalizasyonu, bireylerin tüketici olarak bilgi, beceri ve tutumları pazardaki diğer tüketicilerle iletişimleri sonucunda öğrenmeleri sürecidir. Sosyal ağların kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak, soysal ağ araçları ile gerçekleşen tüketim temelli akran iletişimi, tüketici sosyalizasyonun yeni bir değişkeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada sosyal ağlarda tüketim temelli akran iletişiminin ürün ve hizmetlere yönelik tutumlar ve satın alma niyetinin gelişimine etkisini belirlemeye yönelik kavramsal bir model geliştirilmiş ve Adana ilinde 15-19 yaş arasındaki 491 ergen ile gerçekleştirilen saha çalışmasından elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar teori açısından ele alınarak yorumlanmıştır.

Keywords

Abstract

Consumer socialization is the process that consumers learn skill, attitudes and knowledge about consumption as a result of contact with other consumers in the market. In parallel with the widespread use of social networks, consumption based peer communication on social networks emerges as a new variable of consumer socialization model. In this study, a conceptual model is developed which determines the effects of peer communication via social networks on product and services attitudes and purchase request among adolescents and is given the results obtained from the field work carried out with 491 adolescents aged 15-19 in Adana. Findings discussed from the perspectives of theory.

Keywords