SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİŞİLER ARASI ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI İLE KENDİNİ TOPARLAMA GÜCÜNÜN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMES

Author:

Year-Number: 2015-16
Number of pages: 203-219
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bandura tarafından kullanılan öz yeterlik kavramı bireyin bir amaca ulaşmak için gerekli olan davranışları başarılı bir şekilde gösterebilme yeteneğine olan inancı olarak tanımlanmaktadır. Kendini toparlama gücü ise, ağır risk şartlarına maruz kalınmasına rağmen başarılı bir şekilde toparlanabilme, eski normal haline dönebilme yeteneği olarak tanımlanmıştır. Kendini toparlama gücü ile ilgili literatüre bakıldığında, olumsuz yaşam koşullarının üstesinden gelme konusunda, olumlu olmanın, yüksek özyeterlik düzeyine sahip olma ve karşılaşılan zorlu durumlar karşısında mücadele etme stratejisini kullanarak zorlukları kontrol etmenin, olumsuz durumlarda kendini toparlama gücünün geliştirilebilmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Sınıf öğretmeni adaylarının kişiler arası öz yeterlik inançları ile kendini toparlama gücü arasındaki ilişkinin incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Terzi (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan Kendini Toparlama Gücü Ölçeği (KTGÖ

Keywords

Abstract

The self-efficacy concept used by Bandura is described as an i

Keywords