FAALİYET RAPORLARINDA YER ALAN ÇEVRESEL BİLDİRİMLER (BIST 100 ENDEKSİNDE YER ALAN ve IMALAT SANAYİİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İÇERİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2015-15
Number of pages: 297-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma BIST 100 endeksinde yer alan ve “imalat sanayii” sektöründe faaliyet gösteren 39 adet şirketin 2013 yılı yılsonu faaliyet raporlarında yer alan çevresel bildirimlerin niteliksel açıdan durumlarının ne olduğunu tespit etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma da yöntem olarak “içerik analizi yöntemi” kullanılmıştır. Bu çerçevede şirketlerin 2013 yılsonu faaliyet raporları Sermaye Piyasası Kurulu, Kamuyu Aydınlatma Platformu web sayfası (http:www.kap.gov.tr) ve şirketlerin kendi web sayfalarından elde edilmiştir. Elde edilen yılsonu faaliyet raporlarındaki çevresel bildirimler, önceden oluşturulmuş 5 temel kategori ve 16 alt kategoriye göre, niteliksel açıdan (B.Y: Bilgi Yok, G.A: Genel Açıklama, N.A: Niteliksel Açıklama, S.A: Sayısal Açıklama, N.ve.S.A: Niteliksel ve Sayısal Açıklama) olmak üzere, 5 şekilde kodlanmıştır. Elde edilen bulgular tablolar ve grafikler aracılığı ile yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda çevreyle en çok etkileşim halinde olan sektörlerden birisinin “İmalat S

Keywords

Abstract

This work’s aim is to determine the qualification of enviromental notifications which is rank among BIST 100 index and 2013 annual activity reports of 39 company that carry out business in the field of “manufacturing industry”. In this work it is employed “content analysis method”. Within this framework, it is acquired 2013 annual reports of companies from Capital Market Board, websites of Public Dislosure Platform (http:www.kap.gov.tr) and companies own websites. The annual activity reports that acquired

Keywords