DENİZLİ ATATÜRK VE ETNOGRAFYA MÜZESİ

Author:

Year-Number: 2015-14
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : El Sanatları
Number of pages: 194-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dönemini yansıtan ve yaşayanlarına göre şekillenmiş evlere tarihi ev adı verilmektedir. Tarihî evler, tarihin akışına yön vermiş, önemli olaylara şahitlik etmiş mekânlar olmakla birlikte estetik açıdan da bir dönemin mimarisini ve sanatsal özelliklerini bünyesinde barındıran mekânlardır. Tarihi kültürel miras sadece mimari buluntuları kapsamaz aynı zamanda medeniyetin belirli bir dönemini, tarihi gelişmeleri, savaşlar gibi olayların gerçekleştiği alan, kişi ve mekânları da içine alır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöktüğü yıllarda yaşanan zorlukları unutmamak ve savaşı kazanan Türk milletinin lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak, değerlerine sahip çıkmak için yapılan çalışmalardan biri de Atatürk müzeleridir. Bu bağlamda geleceğe aktarılmak üzere koruma altına alınmış olan Denizli Atatürk ve Etnografya Müzesi bu çalışmada kültürel miras kapsamında araştırılmıştır. Yöntem anlayışımız ışığında amaca ulaşmada gerekli araçlar olan yerinde araştırma-inceleme, kaynak kişiler ile görüşme v

Keywords

Abstract

Places which reflects the time period and shapes the settlements, are known historical places. Historical places, take turn the history, witness the substantial things; in addition to this, contain esthetically the term of the architecture and art. Historical cultural heritage not only include architecturally findings but also determined period of the civilization, such as historical developments, places where occur wars and include persons and sites. The one of the important thing for remember the leader of Turks who won the war and protect his worths, and not forget the difficulties of collapse of the Ottoman Empire, is Ataturk House and Museum. In this regard, Denizli Ataturk House and Museum is protected for transfer to the next generations in this article has been researched. To achieve the successful gain we have also used the essential methods, like research& examination, interview with the contact person and also done literature review. Additionally, artifacts which are in Den

Keywords