13-15 YAŞ ARASI GÖRME ENGELLİ SPORCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 207-214
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, görme engelli sporcular ve sedanter bireylerin saldırganlık düzeylerini değerlendirmektir.Bu çalışmada, İzmir ilinde görme engelli 50 bayan ve erkek sporcu ile 50 sedanter bayan ve erkek bireyler gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada, gönüllülere demografik bilgiler ve saldırganlık ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 18.00 adlı paket program kullanılarak kayıt edilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla, t testi, Korelasyon Analizi, Betimsel İstatistik uygulanmıştır. Görme engelli sporcu ve sedanterlerin saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmişken(p<0.05); takım sporcuları ve bireysel spor yapan görme engelli sporcuların saldırganlık düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Bireysel spor yapan ile takım sporu karşılaştırıldığında saldırganlık ölçeğinin alt boyutlarından yıkıcı saldırganlık, atılganlık, edilgenlik düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olmadığı g

Keywords

Abstract

The aim of this study was to evaluate the visually impaired athletes and sedentary i

Keywords