ETİK DÜZLEM ÇERÇEVESİNDE SPOR MEDYASI: SIRBİSTAN KIZILYILDIZ-TÜRKİYE GALATASARAY BASKETBOL MAÇI

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 176-193
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde etik konusu medya tartışmalarının çıkış noktasını oluşturmaktadır. Medya etiği konusunda uyulması gereken birçok ilke belirlenmesine rağmen bu konuda net bir uzlaşmaya varılamamaktadır. Gerek dünya basını olsun, gerekse Türk medyasında birçok etik ihlale rastlanılmaktadır. Ülkemizde Gazeteciler Cemiyeti ve bazı basın kuruluşları basın meslek ahlak ilkeleri ve genel yayın ilkeleri başlığı altında basın mensuplarının uymakla yükümlü oldukları kurallar yayınlamaktadır. Ancak bu noktada yeterli denetim sağlanamamaktadır. Etik ihlallerin görüldüğü medya metinlerinin arasında spor medyası da yer almaktadır. Medya dilinde, özelikle uluslararası maçlarda ırkçı, holiganist toplumsal cinsiyet temelli ötekileştirmelere dayalı söylemlere sıklıkla rastlanılmaktadır. Çalışmada spor medyasında bu kullanımlara örnek teşkil edebileceği düşünülen Türkiye-Sırbistan basketbol maçı ele alınmaktadır. Araştırmada tarafsız görüş hakimiyeti sağlamak açısından 4 farklı ideoloji temsili gazetelerin

Keywords

Abstract

Ethic is the main point of media discussion in the present day. Though many principles, based on media ethic, are determined; a distinctive settlement can not be reached in this subject. Both Turkish media and the World media many ethic intrusions can be run across. In Turkey, Journalist’s Association and many media organizations publish the rules, press members have to follow, about general publication principles and press profession principles. However, the sufficient control can not be provided. Sport media takes part between media texts which have ethic intrusions. In media language, especially in international matches, there are many racist, holiganist, otherization based on social genders. Serbia-Turkey basketball match is the sample of this study. Headlines, spot, language, and wording are discussed over 4 different ideology newspapers in order to provide objective point of view.

Keywords