MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINDA STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERLE İŞ TATMİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 374-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma muhasebe meslek mensuplarında iş yaşamında strese neden olan faktörlerle iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin analizi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada veri toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2013 yılında Muğla il genelinde faaliyet gösteren 1194 muhasebe meslek mensubudur. Geçerli olan 299 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre meslek mensuplarında strese neden olan faktörlerle içsel tatmin düzeyi arasında herhangi bir ilişki yoktur. Dışsal tatmin düzeyi ile teknolojik sorunlar, mesleki beklenti, standartlar ve denetim faktörleri arasındaki ilişki pozitif yönlü iken, etik ilkeler ve maddi sıkıntılar faktörleri arasındaki ilişki negatif yönlüdür. Genel tatmin düzeyi ile sadece çevresel etkenler faktörü arasında ilişki olup, bu ilişki pozitif yönlüdür.

Keywords

Abstract

The study aims to analyze the correlation stress factors in business life of certified public accountants between job satisfaction levels. In this study, the questionnaire technique was used to collect data. The population of the research is 1194 certified public accountants operating throughout Muğla in 2013. 299 valid questionnaires were evaluated. According to the results, there is not any meaningful correlation between stress factors and the level of intrinsic satisfaction of certified public accountants. While a positive correlation between technological problems, professional expectations, standards and audit factors and extrinsic satisfaction, there is a negative correlation between ethical principles and financial difficulties factors and the level of intrinsic satisfaction. There is a correlation between environmental factors and overall satisfaction level only, this correlation is positive.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics