DUYGUSAL ZEKANIN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT

Author : Ömer Okan FETTAHLIOĞLU - - Banu SÜNBÜL
Number of pages : 157-175

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, yazında daha önce bir arada ele alınmamış olan duygusal zeka ve psikolojik güçlendirme kavramlarının bir arada incelenmesine yöneliktir. Çalışmanın spesifik amacı ise, duygusal zeka ile psikolojik güçlendirme arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ve bu ilişkide bireylerin sahip oldukları duygusal zekanın, psikolojik güçlendirmenin alt boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığına ilişkin hipotezlerin test edilmesine yöneliktir. Bu çalışma bir devlet üniversitesinde 136 idari personel üzerinde yapılmış olup; elde edilen bulgular, duygusal zekanın psikolojik güçlendirmenin alt boyutlarından bazılarını pozitif yönde etkilediğini ve aralarında anlamlı ilişkiler olduğunu desteklemektedir. Ayrıca duygusal zeka ile psikolojik güçlendirmenin alt boyutları arasında yaklaşık olarak % 3,5 ile % 9 aralığında etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, iki kavram arasındaki ilişkinin ve etkileşimin olabileceği varsayımımızı desteklemektedir.

Keywords

Duygusal Zeka, Psikolojik Güçlendirme, Çalışanlar, İdari Personel

Read:595

Download: 210