DUYGUSAL ZEKANIN PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : İşletme, Yönetim Organizasyon, Davranış Bilimleri, Yönetim psikolojisi
Number of pages: 157-175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın genel amacı, yazında daha önce bir arada ele alınmamış olan duygusal zeka ve psikolojik güçlendirme kavramlarının bir arada incelenmesine yöneliktir. Çalışmanın spesifik amacı ise, duygusal zeka ile psikolojik güçlendirme arasındaki ilişkinin tespit edilmesi ve bu ilişkide bireylerin sahip oldukları duygusal zekanın, psikolojik güçlendirmenin alt boyutları üzerinde etkisinin olup olmadığına ilişkin hipotezlerin test edilmesine yöneliktir. Bu çalışma bir devlet üniversitesinde 136 idari personel üzerinde yapılmış olup; elde edilen bulgular, duygusal zekanın psikolojik güçlendirmenin alt boyutlarından bazılarını pozitif yönde etkilediğini ve aralarında anlamlı ilişkiler olduğunu desteklemektedir. Ayrıca duygusal zeka ile psikolojik güçlendirmenin alt boyutları arasında yaklaşık olarak % 3,5 ile % 9 aralığında etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, iki kavram arasındaki ilişkinin ve etkileşimin olabileceği varsayımımızı desteklemektedir.

Keywords

Abstract

The general aim of this study is to examine emotional intelligence and psychological empowerment together that have not been previously studied together in the literature. The specific aim of this study is to determine the relationship between emotional intelligence and psychological empowerment and is to test the hypothesis of whether the effect of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics