PAYDAŞLARIN SULAMA BİRLİKLERİNE VE SU YÖNETİMİNE OLAN ALGILARI: GAP-HARRAN OVASI SULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : Tarımsal Sulamalar/Sulama Birlikleri
Number of pages: 93-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

En büyük su tüketim gruplarının başında tarımsal amaçlı sulamalar gelmektedir. Su kullanımında etkinlik ve verimlilik sağlanabilmesi için kurumsal kapasite oluşturulmalıdır. Ülkemizde sulama işletmeciliği ağırlıklı olarak sulama birlikleri üzerinden yürütülmektedir. Sulama işletmeciliğinde yapısal sorunlar vardır. Bu çalışmada sulama işletmeciliğinde ve su kullanımında yer alan taraflarla; çiftçiler, sulama birlik başkanları ve müdürleri ile DSI personelleri ile yüz yüze yapılan anketlerle sulama birliklerine ve su işletmeciliğine olan bakışların belirlenmesi amaçlanmıştır. Paydaşların mevcut yapıyı tam olarak yeterli bulma konusunda genel olarak bir memnuniyetsizlikleri vardır. Memnun olma oranı %22.58’dir. Hizmet kalitesini tam olarak yeterli bulanların oranı %5.26’dır. Sulama birlikleri ile ilgili hukuki düzenlemelere ihtiyaç var diyenlerin oranı %91.99’dur. Bu çalışma GAP Bölgesi için bir ilktir. Sonuçları su yönetimi konusunda çalışanlara yardımcı olacak niteliktedir.

Keywords

Abstract

Agricultural irrigation is one of the largest water consumer group. Institutional capacity should be established to ensure effectiveness and efficiency in water use. Irrigation management is mainly carried out through water user associations in Turkey. There are structural problems in irrigation management. It is aimed to determine the atttitudes of the stakeholders to water user associations (WUA) and water management by face to face survey. The stakeholders has a general dissatisfaction about finding exactly enough of the current structures by 22.58%. The ratio of service quality that are fully adequate was 5.26%.Those who say legal regulations related to WUAs is need by 91.99%. This study is a first for the GAP Region. The results will help those who working in water management.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics