KAMU YÖNETİMİNDE “YENİ” KAVRAMI VE KAMUSAL TARTIŞMALARLA İLGİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2015-14
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Kamu yönetimi
Number of pages: 73-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk siyasetini kuşkusuz son dönemde en çok meşgul eden konulardan biri “Yeni Türkiye” vizyonudur. Kısaca daha demokratik, vatandaş odaklı ve halkla barışık bir yönetim hedefinin konduğu bu vizyonun gerçekleşmesi icin bu amaçlara uygun olarak Türk kamu yönetiminde bir anlayış değişikliği gereği aşikardır. Ancak böyle bir değişimi gerçekleştirebilmek için kamu yönetimindeki egemen yaklaşımların iyi bilinmesi gerekir. Öte yandan bahsi geçen hedeflere en uygun yaklaşım Türk Kamu yönetimi literatüründe hak ettiği ilgiyi görmemiş olan Yeni Kamu Yönetimidir (YKY). Sözkonusu yaklaşım, Dwight Waldo’nun himayesinde 1968 yılında düzenlenen Minnowbrook Konferansı sonrası kamu yönetiminin “jön Türkleri” olarak isimlendirilen genç akademisyenlerce ortaya konmuştur. Türk kamu yönetimi literatüründe, etkinlik ve verimlilik için bireyi “müşteri” olarak gören Yeni Kamu İşletmeciliği (YKİ) yaklaşımı ile sıklıkla karıştırılan YKY’nin vatandaşlık kavramina yaptığı vurgu ile “Yeni Türkiye” söylemi çerçeves

Keywords

Abstract

Undoubtedly, in recent times, one of the most debated issues in Turkish political life has been the vision of “New Turkey” which briefly envisions a more democratic, citizen oriented and people-centered administration. It is unambiguous that to achieve such a vision necessitates a transformation in Turkish public administration. However, one of the neighboring approaches in public administration for reaching such an ideal is the New Public Administration (NewPA) and it does not receive the attention it deserves in Turkish public administration literature. NewPA, which was formed by young academics called "young Turks" after the Minnowbrook Conference organized under the auspices of Dwight Waldo in 1968, considers the i

Keywords