OLİMPİK KULAÇLAR YARIŞMASINA KATILAN 11- 12 YAŞ YÜZÜCÜLERİN YARIŞMA DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLİ ZAMAN ARALIKLARINDA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı , Psikososyal Alan
Number of pages: 449-455
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamız Olimpik Kulaçlar Yarışmasına Katılan 11 – 12 Yaş Yüzücülerin Yarışma Kaygı düzeylerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmamıza ,10 kadın 17 erkek sporcu olmak üzere Toplam 27 lisanslı sporcu katılmıştır. Verilerimizin analizinde tanımlayıcı istatistkler ve MANOVA analizi kullanılmıştır. Martens, Vealey ve Burton (1990) tarafından gelistirilen Koruç ve Yılmaz (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sporda Yarısma Kaygısı Testi Çocuk Formu (SCAT-C) Yarışmanın 2. Ve 3.günü yarışmadan bir saat önce yüzücülere uygulanmıştır. Verilerin Sonuçlarında Yarışmanın 2. Günü (F=,07 ; p >0.05 ) ve Yarışmanın 3. Gününde (F= ,09 ;P>0.05) Yüzücülerin Durumluk Kaygı Düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Keywords

Abstract

The aim of study participating in the olympic swim competition in Eskişehir on 11- 12 years old swimmer competition aim to examine the state anxiety levels. Participated in study voluntarily in total 27 female and male swimmers, 17 male swimmers and 10 female swimmers. Sport Competition Anxiety Test Child form Which developed Martens, Vealey and Burton (1990) developed by adapted to Turkısh by Koruç and Yılmaz (2004) used for study. Descriptive statistics and MANOVA analysis were conducted on the collect data. The result of analysis show that an data swimming Competition 2nd day( F=,07 ; p >0.05) and 3rd day (F= ,09 ;P>0.05) There is no significant difference in anxiety levels of swimmers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics