XIX. YÜZYIL SONLARINDA MANASTIR VİLÂYETİ VE VALİ HALİL RIFAT PAŞA’NIN FAALİYETLERİ (1887-1889)

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : Tarih.
Number of pages: 139-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Manastır, Makedonya’nın üç mühim şehirlerinden biridir. Yüz ölçümü 29.000 km2 olup, doğusunda Selanik, kuzeyinde Kosova, kuzeybatısında İşkodra, güneydoğusunda Yanya Vilâyetleri ve güneyde Yunanistan ile çevrilidir. Yüzyılın sonlarında Manastır Vilâyeti; Manastır, Debre, Görice, İlbasan, Serfice adlı beş Sancaktan müteşekkil idi. Vilâyeti’nin genel nüfusu 700.000 civarındaydı ve bunun 1/3 den fazlasını Müslümanlar, geri kalanının çoğunu da sırasıyla Yunanlılar, Bulgarlar ve diğer Hıristiyan gruplar teşkil ediyordu. Etnik yapısı karışık olan Makedonya ile Avrupa devletleri yakından ilgileniyorlardı. Bu maksatla Manastır şehrinde; İngiltere, Rusya, Avusturya Macaristan, Sırbistan ve Yunanistan devletleri konsoloshanelerini açmışlardı. XIX. yüzyılın başından itibaren Balkanlarda Osmanlı Devleti’ne karşı isyanlar çıkmıştı. Manastır’ı Osmanlı Devleti’nden ayrılan; Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan Devletleri ele geçirmek istiyordu. Manastır’da terörün artması, Vali Ali Kemalî Paşa’nın

Keywords

Abstract

Bitola was one of three important cities of Macedonia. Having an area of 29.000 km2, Bitola was bordered Thessaloniki (Selanik) to the east, Kosovo (Kosova) to the north, Shkodër (İşkodra) to the northwest, Ioannina (Yanya) to the southeast and Greece to the south. Through the end of the century, Bitola consisted of five sanjaks: Manastır, Debre, Görice, İlbasan, Serfice. Total population of the province was approximately 700.000 and more than 1/3 of those were Muslims while remaining consisted of respectively Greeks, Bulgarians and other Christian groups. European states were concerning themselves with Macedonia for its complex ethnic composition. England, Russia, Austria – Hungary, Serbia and Greece opened their embassies there in Bitola province for their concern to the region. From the beginning of 19th century, several rebels broke out against Ottoman Empire in the Balkans region. Serbia, Greece and Bulgaria who gained their independences from Ottoman Empire had the aim of capturi

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics