20. YÜZYIL DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNDE SPORTİF FAALİYETLERİN ROLÜ

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 262-267
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sportif faaliyet, tarih boyunca icra edildiği dönemin toplumsal ve ekonomik koşullarına bağlı olarak değişimler yaşamıştır. Modern toplumla birlikte yaşadığı dönüşüm spora farklı özellikler ve işlevler kazandırmıştır. Bu özelliklerin başında sporun diplomatik bir enstrüman olarak kullanılması gelmektedir. Çalışmamız sporun diplomatik işlevlerini farklı örnekler ışığında incelemektedir. Bu örneklerden en ilgi çekici olanı ve çalışmamıza temel teşkil edeni ise Türkiye ile SSCB milli futbol takımları arasında 1930’lu yılların başında oynanan ve Türkçe literatürde gizli kalan müsabakalardır.

Keywords

Abstract

Sportive activities have been changed and transformed according to the social and economic conditions of the operated ages. Sport has gained new speciliaties and functions with the transformation that emerged with modern society. One of the first of these new functions is the diplomatic usage of sport. Our study examines the diplomatic functions of sport under different examples. The most interesting example is the unofficial national football matches between Turkey and USSR during 1930s which are not indicated in Turkish literatüre.

Keywords