NECİP FAZIL’IN PERSPEKTİFİNDEN DERSİM 1938 OLAYLARI

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 52-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Necip Fazıl Kısakürek, yalnızca edebiyatçı ve şair kimliğiyle değil, düşünür, kanaat önderi ve politikacı kimlikleriyle de tanınan önemli bir entelektüeldir. Bu nedenle şiir, kültür, medeniyet, din ve tasavvuf gibi alanlarla ilgilendiği kadar; Türkiye’nin yakın siyasi tarihine damgasını vuran politik ve sosyal konular hakkında da fikirlerini dile getirmekten çekinmez. Bu bağlamda Necip Fazıl’ın üzerinde durduğu konulardan biri de Türkiye’nin yakın siyasi tarihini derinden etkileyen ve politik, kültürel, etnik, mezhepsel gerilimlere yol açan Dersim 1938 olaylarıdır. Necip Fazıl, Dersim 1938 olaylarının çok fazla konuşulamadığı bir dönemde, konuyu oldukça cesur ve içten bir biçimde anlatır. Nihayetinde sadece görece kendi ideolojik konumuna uzak gibi görünen bir olay karşısındaki aydın tavrıyla Türkiye’deki düşünce hayatındaki tabuları sarsmakla kalmaz aynı zamanda Dersim 1938 olaylarını toplumcu gerçekçi bir perspektiften yansıtan birçok kültürel, sosyal ve edebi ürünü de aşar.

Keywords

Abstract

Necip Fazıl is an intellectual person who is known not only as man of letters of poet but also known as thinker, opinion leader and politician. Thus as much as he was interested in poem, culture, civilization, religion and mysticism he had no fear to express his ideas about politics and social incidents which affected Turkey’s close-term political history. In this context one of the topics that Necip Fazıl was interested in is 1938 Dersim incidents which caused a political, cultural, ethnic, sectarian tension. Necip Fazıl writes about Dersim bravely and sincerely when Dersim isn’t been talked about it. Finally Necip Fazıl didnt just break the taboos in Turkey by his attitıdes towards Dersim which looks like far from his ideological approach but also he overcomes cultural, social and literary works by telling 1938 Dersim incidents with the perspective of socialist realism.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics