AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : İşletme / Pazarlama /
Number of pages: 429-448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada pazarlama kavramından yola çıkarak ağızdan ağıza pazarlama kavramı çeşitli açılardan incelenmiştir. Ağızdan ağıza pazarlamadan etkilenme düzeyleri ve koşulları ele alınmış; bu kavramın hangi değişkenlere bağlı olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Ağızdan ağıza pazarlama tüketicilerin kullandıkları mal ve hizmetler hakkında diğer tüketicilere yaptıkları tavsiyelere dayanmaktadır. Bu kavram, tüketicilerin iletişim araçlarına güvenini yitirdiği ve her dakika onlarca reklam bombardımanına tutulduğu bir ortamda; güvenli bir pazarlama elemanı olarak pazarlamacıların ve tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Pazarlamacılar zaman içinde, bir ürün satmanın en kolay yolunun temel ihtiyaçlara hitap etmek olduğunu ve insan psikolojisinin gizli zaafları olduğunu keşfetmişlerdir. Buna yönelik olarak da ağızdan ağıza pazarlama kavramı karşımıza çıkmaktadır. Ağızdan ağıza pazarlama kavramı açıklanmış, kavramının dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalarına ve işleyişine değinil

Keywords

Abstract

In this study, the concept of word of mouth marketing, based on the marketing concept, was examined from various angles. Word of mouth marketing level and conditions affecting discussed; try to determine which variables this concept is bound to. Word of mouth marketing is based on advices about goods and services used by consumers to other consumers. This concept responds to the needs of marketers and consumers as reliable marketers; where it has lost the confidence of consumers' media and in an environment, where every minute consumers are bombarded by advertising. Over time, marketers have discovered that the easiest way to sell a product is that; to cater to the basic needs and hidden weakness of human psychology abaout purchasing. Word of mouth marketing concepts explained; application and functioning of the concept in Turkey and World were discussed. The nature, spread roads, species and like this issues of word of mouth marketing has been mentioned.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics