KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVREYE DUYARLILIK

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 419-428
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyanın en hızlı büyüyen endüstrilerinden birisi olarak gösterilen turizm, gelişme sürecinde çevre ile sürekli bir etkileşim halindedir. Bu çalışmada, çevreye bağlılığı yoğun olan turizm sektöründe, çevreye duyarlı işletme belgesine sahip konaklama işletmelerinin sayısal ve oransal düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, çevreye duyarlı işletme belgeli konaklama tesisleri sayısal ve oransal açıdan düşük düzeydedir. Bu durum, ülkede gerek turizm arz edenlerin gerekse turizm talep edenlerin çevre konusundaki hassasiyetlerinin yüksek olmadığını göstermektedir. Türkiye’de turizm talebinin en yüksek olduğu illerdeki çevreye duyarlı (belgeli) konaklama tesislerinin sayılarının düşüklüğü önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, başta İstanbul, Antalya ve Muğla olmak üzere, Türkiye’de iç ve dış turizm talebinin yüksek olduğu illerde çevreye duyarlılık olması gereken düzeylerin oldukça altındadır.

Keywords

Abstract

As one of the world's fastest growing industry is tourism which is in constant interaction with the environment in the development process. In this study, it is aimed to determine the numerical and proportional level of accommodation establishments which has an environmentally sensitive business certificate at tourism sector, in which intense commitment to environmental. In this context, environmentally sensitive certificated accommodation establishments are low in terms of numerical and proportional.This situation, is demonstrated, that there is no high sensitivity for the environment those who tourism supply and demands. In Turkey, environmentally sensitive (certificated) low the number of accommodation establishments where tourism demand is highest in the provinces emerges as a significant deficiency. Especially, particularly in Istanbul, Antalya and Muğla are well below the level required for environmental sensitivity.

Keywords