ÇALIŞANLARIN MOBBİNGE UĞRAMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : EĞİTİM
Number of pages: 360-373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mobbing; işyerlerinde çalışanlardan birisini aşağılamak, dışlamak, azarlamak, tehdit etmek, iftira atmak, hakaret etmek, fırsat vermemek, iş vermemek, söz hakkı vermemek, verilen işi elinden almak veya aşırı iş vermek, kişinin onur ve şerefine dokunacak sözler söylemek, diğer çalışanlarla iş birliği yaparak kişiye ekonomik, psikolojik veya sosyal açıdan zarar vermek gibi olumsuz davranışları bünyesinde barındıran bir kavramdır. Bu araştırmanın amacı, devlete bağlı kurumların çeşitli kademelerinde çalışan bireylerin mobbinge uğrama düzeylerini bazı demografik değişkenleri de göz önünde bulundurarak belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın örneklemini, Hakkari ilindeki devlete bağlı Karayolları, İş-Kur, SGK, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları ile Devlet Hastanesinde görev yapan 246 çalışan oluşturmaktadır. Araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden ‘genel tarama modeli’ ve hem nicel hem de nitel araştırmalar yapıldığından ‘karma model’ kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan ve 30 maddeden

Keywords

Abstract

Mobbing; to humiliate one of the employees in the workplace, to exclude, scold, threaten, slander, insult, outmatch, avoid work, to give the right to speak, take the hand of the business or to excessive work, to say the words that will touch people's dignity and honor, in cooperation with other employees people economically, is a concept that embodies such negative behavior within the psychological or social harm. The purpose of this research, the state-owned institutions not mobbing levels of i

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics