OKUL ÖĞRENCİ MECLİSLERİNE YÖNELİK BİR TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2015-14
Number of pages: 406-418
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin okul öğrenci meclislerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik Likert tipi bir tutum ölçeği geliştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere 73 maddelik bir deneme ölçeği hazırlanmış ve bu ölçek İstanbul ili Şişli ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 376 öğrenciye uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği faktör analizi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçekte, toplam varyansın %46.874’ini açıklayan 4 faktör altında toplanan 17’si olumlu 15’i olumsuz 32 madde yer almıştır. 17 maddeden oluşan birinci faktör “demokratik kazanımlar”, 7 maddeden oluşan ikinci faktör “işe yararlılık”, 5 maddeden oluşan üçüncü faktör “görev alma ve 3 maddeden oluşan dördüncü faktör ise “cinsiyete dayalı önyargılar” olarak adlandırılmıştır. Gerekli geçerlik ve güvenirlik çalışmaları (kapsam geçerliği, yapı geçerliği, ayırt edicilik geçerliği, iç tutarlılık ve güvenirlik analizleri) tamamlanan ölçeğin tamamına ilişkin, Cronbach Alfa iç tutarl

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a Likert type attitude scale to determine the attitude of students towards the school student council. To accomplish this aim, a 73-item trial scale was prepared and applied to 376 students studying in secondary schools in Sisli, Istanbul. The construct validity of the scale was carried out by factor analysis. As a result of exploratory factor analysis, a total of 32 items, 17 positive and 15 negative, collected under 4 factors, which explained 46.874% of the total variance have been involved in the scale. The first factor, consisting of 17 items, was named as “democratic gains”; the second factor, consisting of 7 items, was named as “usefulness”; the third factor, consisting of 5 items, was named as “responsibility”, and the fourth factor, consisting of 3 items was named as “gender bias”. Necessary validity and reliability studies (content validity, construct validity, discriminant validity, internal consistency and reliability analysis) of the scal

Keywords