TÜRKİYE’DE CUMHURİYET SONRASI İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇERİSİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERS SÜRESİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2015-13
Number of pages: 369-391
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan itibaren, ilkokul programlarında beden eğitimi dersinin yer alış süresinin incelenmesi olarak ifade edilebilir. Bu amaç doğrultusunda, cumhuriyetin ilanından çağımıza kadar geçen süreç içerisinde hazırlanan ilkokul öğretim programında beden eğitimi derslerinin program içerisindeki süreleri incelenmiştir. Milli eğitim şuralarında beden eğitimi dersi ile ilgili alınan karar özetleri incelenerek, beden eğitimi dersi ile ilgili politikalar analiz edilmeye çalışılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmada verilerin toplanması amacıyla alan yazın taraması yapılmıştır. Bu amaçla çeşitli kütüphanelerde, dergilerde ve kurumlarda bu döneme ilişkin kaynaklar taranmış ve buradan elde edilen veriler çalışmada kullanılmıştır. Avrupa ilkokul programlarında genel olarak beden eğitimi derslerinin %10-11 ağırlıklı olarak yer aldığı, ders saati olarak da 200-300 saat arasında uygulandığı ifade edilmektedir. Ülkemizde Cumhuriyet sonrasındaki ilkokul pro

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the duration of physical education courses in elementary school education from the establishment of the Republic of Turkey. For this purpose, all of prepared physical education courses in elementary school curriculum have been investigated. Through examination of summary judgment related to physical education courses in national education councils, policies related to physical education lessons has been tried to be analyzed. In order to collect the data, literature review is conducted in this study. For this purpose, resources in various libraries, institutions, journals had been scaned and the data obtained were used in the study. The result of study shows that elementary school program in Europe include physical education courses by %10-11 and implementation period of the courses is between 200-300 hours. Whereas this study have revealed that, both the percentage and total course hours of physical education program located in primary school are les

Keywords