DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ : BİR KAMU KURUMUNUN ADIYAMAN İLİ VE İLÇELERİNDEKİ MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 529-537
Year-Number: 2015-13

Abstract

Kamu kurumları, hizmet alan vatandaşlarla hizmet sunan memurların doğrudan doğruya iletişim kurdukları bir sektör olduğundan kamu kurumlarında çalışan personellerin iş tatmin düzeylerinin bilinmesi, kamu hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yönelik stratejilerin belirlenmesi adına son derece önemlidir. Bir kamu kurumunun Adıyaman İli ve İlçelerinde bulunan müdürlüklerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, Minnesota İş Tatmin Ölçeği kullanılarak, söz konusu müdürlüklerde çalışan personellerin yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri ile iş tatmin seviyeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma sonunda demografik özelliklerin, çalışanların iş tatmin düzeyleri üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştır. Çalışmaya konu olan personellerin demografik özellikleri ile söz konusu kurumun genel müdürlüğünün Türkiye genelinde personellerinin demografik özellikleri oransal olarak biri birine yakın olduğundan çalışmanın Türkiye genelindeki Müdürlüklerin personellerinin demografik özelliklerinin iş tatmin dü

Keywords

Abstract

Public agencies are the places where public services receiving citizens and the public staff are directly in touch each other. Therefore, having information about public staff’s job satisfaction levels, is fairly significant for public authorities which intend to develop strategies which increase the quality of public services. This study was carried out in Adiyaman and Adiyaman’s towns brunches of a Turkey-wide Public Agency by using Minnesota Job Satisfaction Scale to study relationship between demographic characteristic and job satisfaction levels of public staff. The results showed that demographic characteristics have an impact on job satisfaction levels. Because, the demographic characteristics of the staff working in the area where we studied are percentagely resemble to the Turkey-wide staff’s of aforamentioned public agency, we conclude that our study can be useful for having an opinion about Turkey-wide staff.

Keywords