TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİ GELİŞTİRMEDE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2015-14
Language : null
Konu : GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Number of pages: 318-329
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda kadın girişimciliğine yönelik ilgi de artış söz konusudur, çünkü kadın girişimciliği ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır. Kadınlar girişimcilik sayesinde kendilerini geliştirme fırsatını yakalamakta, kendilerine olan özgüvenleri artmakta ve daha bağımsız karar verme ve hareket edebilme yetkisine sahip olmaktadırlar. Bu unsurlar sebebiyle; Türkiye’de de kadın girişimciliği giderek artmakta ve gelişmektedir. Buna yönelik olarak birçok sivil toplum kuruluşu, üniversiteler, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, KAGİDER, İŞKUR, çeşitli dernekler, sanayi odaları ve vakıflar ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. Girişimcilik eğitimiyle; girişimcilere kurmak istedikleri işlerini nasıl tasarlayacakları, uygulamaya koyacakları ve yönetecekleri konularında yol gösterilmekte ve destek olunmaktadır. Aynı zamanda kadınların yeni teknolojik araç ve gereç kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olabilmeleri de sağlanmaktadır. Kadınların güçlendirilmesiyle işlerinin ekonomik o

Keywords

Abstract

In recent years there is an increased interest in women entrepreneurship, because women entrepreneurship helps economic growth. By the help of the entrepreneurship; women can develop themselves, increase self-confidence and give decision and use authority indepedently. For this; women entrepreneurship in Turkey increases and advances. Non governmental organizations, universities, the Ministery of Family and Social Politics, KOSGEB, TOBB, KAGİDER, İŞKUR, various societies, chambers of industry and foundations perform collective works for women entrepreneurship. By the help of entrepreneurship training; entrepreneurs can make plans and implement and manage their works. Also women can use new technologies. By strengthening women, works can be done economical and their status increases. By improving women entrepreneurship, recruitment and the number of qualified personnels increase and women can easily adapt to the changes and work productively. At the first part introduc

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics