KADIN AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN INCELENMESİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2015-14
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : KADIN ÇALIŞMALARI
Number of pages: 238-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışanın iş yaptığı ortamın iyileştirilmesi, kalitenin arttırılması çalışanın motivasyonunu ve örgütsel bağlılığını arttırmaktadır. İş tatmini artan kadın çalışanlar işlerini daha verimli yapmaktadırlar. Kadın çalışanların da çalışma yaşam kalitesinin iyileştirilmesi onların çalışma yaşamında daha istekli yer almalarını ve motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. İngiliz The Times gazetesinin yüksek eğitim dergisi THE ve Thomson Reuters' in ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre dünyada en çok kadın akademisyen Türkiye'de görev yapmaktadır. Sonuçlara göre, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yüzde 47.5 ’i kadın akademisyendir. Görülüyor ki; Türkiye’de akademisyenlerin yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Bu nedenle kadın akademisyenler üzerine yapılan çalışmalar önemlidir. Bu çalışmada kadın akademisyenlerin çalışma yaşam kalitesi devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

Thanks to the enhancement of working environment, increasing quality; the employees can motivate themselves and can commit to their organization. If job satisfaction increases women employees can work efficiently. Enhancing the quality of work life of women academicians helps to increase their motivation. According to research of THE and Thomson Reuters; the most women academicians work in Turkey. According to the results, % 47,5 of women academicians work at premier universities in Turkey, so studies about women academicians are very important. First part is introduction, second part is about quality of work life, third part is about research and at the last results and evaluation are given.

Keywords