KADIN AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİNİN INCELENMESİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ANALYZİNG QUALITY OF WORK LIFE OF WOMEN ACADEMICIANS: THE RESEARCH ON ACADEMICIANS IN STATE AND FOUNDATION UNIVERSITIES

Author : Yeliz YEŞİL - - Fatma FİDAN
Number of pages : 238-248

Abstract

Çalışanın iş yaptığı ortamın iyileştirilmesi, kalitenin arttırılması çalışanın motivasyonunu ve örgütsel bağlılığını arttırmaktadır. İş tatmini artan kadın çalışanlar işlerini daha verimli yapmaktadırlar. Kadın çalışanların da çalışma yaşam kalitesinin iyileştirilmesi onların çalışma yaşamında daha istekli yer almalarını ve motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır. İngiliz The Times gazetesinin yüksek eğitim dergisi THE ve Thomson Reuters' in ortaklaşa yaptığı araştırmaya göre dünyada en çok kadın akademisyen Türkiye'de görev yapmaktadır. Sonuçlara göre, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin yüzde 47.5 ’i kadın akademisyendir. Görülüyor ki; Türkiye’de akademisyenlerin yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Bu nedenle kadın akademisyenler üzerine yapılan çalışmalar önemlidir. Bu çalışmada kadın akademisyenlerin çalışma yaşam kalitesi devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırılmıştır.

Keywords

Çalışma yaşam kalitesi, kadın, akademisyen.

Read:600

Download: 219

Atıf Bulunamadı