TÜRK BASININDA HİKÂYE VE ROMANA TAHSİS EDİLEN İLK SÜRELİ YAYIN: HİKÂYE VE ROMAN GAZETESİ İNCELEME-METİN

Author:

Year-Number: 2015-13
Number of pages: 60-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mümtaz Faik tarafından 8 Eylül 1928-4 Teşrinievvel 1928 tarihleri arasında 5 sayı yayımlanan Hikâye ve Roman Gazetesi, kısa yayım hayatına rağmen sayfalarını roman ve hikâye türüne ayırarak Türk basın hayatında bir ilk teşkil etmesi bakımından önemlidir. Bu çalışma ile Hikâye ve Roman Gazetesi’ni değerlendirmek, söz konusu gazetede yer alan roman ve hikâyeleri Osmanlı Türkçesinden Latin harflerine aktararak hem dönemin hikâye ve roman anlayışını ortaya koymak hem de bu alanla ilgilenenlere kolaylık sağlamak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Short Story and Novel Newspaper has a very imported role in Turkish publication by giving place to novels and short stories despite short life of publishing in between 8 September 1928-4 October 1928 in five issues by Mümtaz Faik. In this study we aimed to introduce Short Story and Novel Newspaper, point out the understanding of novel and short story conception translated from Ottaman Turkish to Latin alphabet, help to the people who are interested in this field.

Keywords